Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ Đặt hàng Kiến Bạc sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall hay ...

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN && NẠP TIỀN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN && NẠP TIỀN

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của Kiến Bạc để thanh toán các đơn hàng, khách ...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ TÌM HÀNG TRÊN WEB

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ TÌM HÀNG TRÊN WEB

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của Kiến Bạc, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.